Rekultywacja terenu, Mikołów, roboty ziemne Tychy, wycinka drzew Łaziska Górne. Roboty rekultywacyjne, humusowanie.

Skład węglowy Rekultywacja terenu Koparko - ładowarka
P.W. Hetman

43-190 Mikołów,
ul. Wrzosowa
czynne w godzinach 9.00-18.00 (przerwa 14.00-15.00)

tel. biuro: 32 778-24-77
tel. kom.: 797-199-319; 515-165-575
e-mail:
biuro@sklad-hetman.pl

Rekultywacja terenu, roboty ziemne, wycinka drzew

Nasze przedsiębiorstwo zajmuję się kompleksowym przywracaniem wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka.
Przygotowujemy tereny pod duże inwestycje jak i pod budowę domów jednorodzinnych.

  • rekultywacja terenów górniczych, pogórniczych
  • rekultywacja terenów pokopalnianych
  • rekultywacja terenów przemysłowych, poprzemysłowych
  • rekultywacja terenów zdegradowanych
  • zasypywanie zapadlisk, itp.

Wszystkie nasze działania wykonywane są za zgodą miejscowych samorządów oraz pod nadzorem ochrony środowiska.

Zajmujemy się także rozbiórkami i wyburzenia obiektów budowlanych łącznie z wywozem i utylizacją gruzu.
  • Odbiór i zagospodarowanie (odzysk) odpadów górniczych, hutniczych, energetycznych i innych nie niebezpiecznych;
  • Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych działalnością przemysłową;
  • Rozbiórka, zabezpieczenie i rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych;
  • Roboty ziemne sprzętem ciężkim, głębokie wykopy;
  • Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe obiektów budowlanych.


  Copyright © 2011 skład opału "Hetman" Piotr Hetmański

  Wykonanie strony: Mateusz Kruszyna  

Skat | zespół muzyczny